Antika Hat Yazı alanlar yada Hat Yazısı alanlar olarak da, çeşitli şekillerde arama yaparak firmamıza ulaşım sağlayabilirsiniz. Antika eserlerin alım satımı yaptığımız günümüzde, binlerce çeşidi bulunan antika eşyaları satın alımını gerçekleştirmekteyiz. Hat yazısı da bunlardan biri. Kuran harfleri kullanılarak oluşmuş güzel yazı sanatıdır. Usta bir Hattat’ın yaptığı eserler her yerde hayranlık uyandırır, muhafaza edilir, değerli sayılır ve koleksiyoncular tarafından pahalı fiyatlardan satın alınırdı.

Hat tanım olarak Arapça çizgi anlamına gelir. İslam hat sanatı 8. yy ila 10. yy arasında ortaya çıkmış, daha sonraları hattı daha sanatlı şekillerde ve farklı kurallar çerçevesinde zamana göre gelişerek devam etmiştir.

Eski yazı ile yazılmış veya arapça olarak yazılmış Hat yazı, Hat levha, Hat yazısı ve eski evrakları değerinde satın alıyoruz. Hattat yazmak için oturur tüy veya kalem üzerinde tam bir fiziksel ve psikolojik hâkimiyeti sağlar, emin vuruşlarla hattını yazar. Hat sanatında ustalık seviyesine ulaşmak için bazen yıllarca alıştırma gerekirdi. Usta bir Hattat’ın yaptığı eserler her yerde hayranlık uyandırır, muhafaza edilir, değerli sayılır ve koleksiyoncular tarafından pahalı fiyatlardan satın alınırdı.

Hat Yazı Alanlar | Antika Hat Yazısı Alan Yerler

Hat yazısı alanlar diye arama motoruna yazdığınız zaman, onlarca firmanın karşınıza çıkması olasılık dahilindedir. Elinizde bulunan Hat yazı gibi önemli eserlerin, ekspertizini yaptırmadan önce satışını yapmak normal bir ticaret değildir. İlk önce yapılması gereken işlem, hat eserin değerinin belirmesi gerekir. Hangi hattat tarafından yazıldığı ve ne zaman yazıldığı gibi etkenlerin yanı sıra, kullanılan objelerde bir o kadar önemlidir.

  1. Hat yazısının yazıldığı tarih
  2. Hat yazısını yazan hattat
  3. Hat yazı üzerinde oluşan tahrişler
  4. Hat yazının hattat şekli gibi

Hat Yazı Nakkaş hanelerde , Kuran nüshaları dikdörtgen format şeklinde yazılırdı. Bu şekilde hazırlanan yazıtlar daha sonra yapılar için taşa kazınır veya süs olarak örgü ile veya nakış ile malzemelere işlenirdi. Bu ve benzeri şekilde Hat yazı sahibi olan kişiler, şanslı ve avantajlı sayılan kişiler arasındadır. Maddi karşılık olarak da yüksek düzeyde nakit elde edecek demektir.

Antika Hat Yazısı Çeşitleri

Antika Hat yazı çeşitleri temelde altı tür yazı vardır: Kufi, Sülüs, Nesih, Rika, Reyhani,  ve Tevkidir. Bunlara Aklam-ı Sitte denir. Sülüs kelime olarak üçte bir anlamına gelir. Sülüs hat ile yazılan harfler asıl harfe nispetle üçte ikisi düz, üçte biri ise yuvarlak şeklinde yazılmakta olup bu hattı ilk vezir ibn-i Mukla tarafından yazılmaya başlanmıştır. 

Nesih hat sözlük anlamı olarak ortadan kaldırmak manasına gelir. Diğer yazıların hususen kufi hattının hükmünü ortadan kaldırdığı için bu isim verildiği düşünülmektedir. Sülüs hattının küçük şekliyle yazılmış halidir. Kuran-Kerim Mushafları genel olarak nesih hatla yazılmaktadır.

Rika hat ziyadesiyle Osmanlı Türkleri kullanmıştır. Rika Hat Tevki Hattı gibi ancak onun kurallarına bağlı sülüs tarzında yazılan bir hattır. Sözlük anlamı olarak “küçük sayfa” anlamına gelir.  En çok kullanılan el yazısı biçimidir. Seri bir şekilde yazılabilir. Hat Sanatı temelinde bu hatlar kullanılmakla beraber zamanla bu hatlardan yeni hatlar da ortaya çıkmıştır bunlara örnek olarak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!